Mikro denetleyici tabanlı nabız takip ve acil uyarı sistemi