Devreler-2 Dersi İkinci Deney Hazırlık Soruları

Soru 1: Seri rezonans devrelerinde  rezonans durumunu teorik olarak açıklayınız ve frekansa göre akım değişimini gösteren bir örnek grafik çiziniz.

Seri Rezonans
Seri rezonans devreleri bir bobinle bir kondansatörün seri bağlanmasıyla elde edilir. 

Herhangi bir frekans için devrenin akım-gerilim fazör diyagramını çizelim. Şekil 3′ deki fazör diyagramında I akımı referans olarak alınmıştır. 

Soru 2: Paralel rezonans devrelerinde rezonans durumunu teorik olarak açıklayınız ve frekansa göre akımın değişimini gösteren bir örnek grafik çiziniz.

Paralel Rezonans
Şekil 3’de L ve C elemanlarının paralel olarak bağlandığı paralel rezonans devresi görülmektedir. 

Bu devrede toplam paralel admitans (7) eşitliği ile hesaplanır. 

Soru 3: Faz farkı nedir? Seri ve paralel devreler için; frekansa göre faz farkının değişimini gösteren bir örnek grafik çiziniz.

Faz Farkı
AC şebekede gerilim veya akım dalgasının sinüs formuna göre sahip olduğu açı farkı değerine faz adı verilir. Gerilim faz açısıyla akım faz açısının arasındaki fark, faz farkını verir.

 

Seri R-L Devresi

Burada ‘f’ artarsa buna bağlı olarak ‘∝’ faz açısı değeride artar. Dolayısıyla grafik aşağıdaki gibi olur.

 

Paralel R-C Devresi

Burada da yukarıdaki durum geçerlidir ve ‘f’ artarsa buna bağlı olarak ‘∝’ faz açısı da artar. Grafik yukarıdaki durumla aynı çıkar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.