AdBlock Detected

Bir reklam engelleyici kullanıyorsunuz gibi görünüyor!

Ekibimiz bu web sitesinde kaliteli içerik üretmek için gerçekten çok çalışıyor ve reklam engellemeyi etkinleştirdiğinizi fark ettik. Reklam engelleyiciyi kapatarak içerik üretmeye devam etmemize destek olabilirsiniz.

İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Medeniyeti Test-4

Welcome to your İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Medeniyeti Test-5

Türk devletlerinde görülen ikili yönetim, aşağıdaki devletlerden hangisiyle uygulanmaya başlanılmıştır?

İslamiyetten önce Türklerde,

I.     ölen kişi için yuğ töreni yapılması
II.   ölen kişinin atıyla gömülmesi
III. ölen kişi çiçin ağıt yakılması
durumlarından hangilerinin ölümden sonra hayat olduğu inancını gösterdiği savunulabilir?

İslamiyete öncesi Türk tarihini incelemede aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarından en çok yararlanılabilir?

Uygurların Mahiheizm dinini benimsemelerinin ve yerleşik hayata geçmelerinin,

I.     askerlik
II.   ekonomi
III. mimarlık
alanlarından hangilerinde bir değişikliğe neden olduğu savunulabilir?

İslamiyetten önceki Türklerde ölülerin eşyalarıla beraber gömüldükleri kurganlar göz önünde bulundurulduğunda;

I.     ahiret inancı
II.   sanatsal faaliyetelr
III. madencili
konularından hangileri hakkında bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu söylenebilir?

I.    Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.
II.  Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır.
III. Avrupa Hun Devleti kurulmuştur. 
Yukarıdaki verilenlerden hangileri Kavimler Göçünün siyasi sonuçlarındandır?

I.    Asya Hun: Bilinen ilk Türk devleti olması
II.   Göktürk: Orhun Kitabeleri'nin yazılması
III. Avar: İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olması
IV. Uygur: Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olmasu
V.  Avrupa (Batı) Hun: Musaviliği kabul eden ilk Türk devleti olması
Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi göçebe yaşam sürdüren Türk topluluklarından günümüze ulaşmış arkeolojik buluntulardan biri olamaz?

Aşağıda verilen bilim dallarında ileri gidildiği düşünüldüğünde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin varlığından söz edilebilir?

- Astronomi

- Matematik

Aşağıdakilerden hangisi, Göktürklerde yaygın olan Gök Tanrı inancıyla ilgili esaslardan biri değildir?

I.    Balbal
II.   Yuğ
III. Kam
Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde din anlayışı ile ilgili kavramlardır?

Aşağıdakilerden hangisi Türklere ait bir destan değildir?

- Hazarlar
- Uygurlar
- Bulgarlar
Yukarıda verilen Türk Devletlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I.    Baskı: Sihirli güçleri olduğuna inanılan din adamı
II.  Esik Kurganı: Altın Adam zırhının bulunduğu mezar
III. İpek Yolu: Çin'de başlayıp Orta Asya'yı geçerek Akdeniz ve Karadeniz'de sona eren ticaret yolu.
IV   İl: Devlet
V   Sancak sisteminin son bulması: Güçlü olanın tahta geçmesi usulü
Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması yanlış olarak verilmiştir?

Çin'de hüküm süren (1280-1368) Moğol Devleti olarak bilinene, İtalyan seyyah Marco Polu'nun papanın mektubunu ilettiği ve uzun süre kalarak buradaki gözlemlerini Seyahatname adlı eserlerinde ayrıntılarıyla anlattığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

I.    Ülkenin yönetim alanlarına ayrılması
II.   Komşularla barışçıl ilişkilerin kurulmasına özen gösterilmesi
III. Yerleşik hayatın yaygınlaştırılması
İslamiyetten önce kurulan Türk devletlerinde geniş toprakların idare edilmesinin zorluğu yukarıdakilerden hangileriyle giderilmeye çalıştırılır?

- Fransız İhtilali
- Feodalite'nin yıkılması
- Kavimler göçü
Yukarıda verilen olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

"Ölmüş, cenaze törenlerine bunca ağlayıcı gelmiş... Bunda halklar gelerek ağlamışlar, yas tutmuşlar. Ondan sonra erkek kardeşleri hükümdar olmuşlar, oğulları hükümdar olmuşlar."
Kültigin'in yazıtındaki bu sözlere bakılacak olursa;
I.    egemenlik hakkı erkeklere aittir.
II.  Türklerde "yuğ" törenleri vardır.
III. egemenlik anlayışı tanrısaldır
Yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

Orta Asya Türk Devletlerinde askerlik bir meslek değildi. Türk toplumunda ordu-millet anlayışı hakimdi.
Buna göre Türk devletlerinde bu anlayışın ortaya çıkmasında;
I.    egemenlik anlayışı
II.  yaşam tarzı
III. coğrafi koşullar
yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

İslamiyet öncesinde Türk boyları göçebe hayat tarzını benimseyerek yaşamışlardır.
Aşağıdaki Türk boylarından hangisi bu yaşam tarzına uymamıştır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.