Türk-İslam Tarihi Test-1

Welcome to your Türk-İslam Tarihi Test-1

- Çok uluslu yapıya sahiptirler.
- Yöneticilerin Türk iken halkının Arap olmasından ötürü kısa ömürlüdürler.
- İlk Türk-İslam devletleri arasında yer alırlar.
Yukarıda verilen özellikler aşağıda verilen Türk-İslam devletlerinden hangilerine aittir?
Tuğrul Bey, Büveyhoğullarını yendikten sonra Abbasi halifesi ona "Doğunun ve Batının hükümdarları unvanını verilmiştir." böylece Abbasi halifesi dini otorite olarak kalırken siyasi üstünlük Türkler'e geçmiştir.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
Hindistan'da kast sistemini zayıflatıp İslamiyet'in yayılmasına zemin oluşturan Türk-İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?
I.     Büyük Selçuklular
II.   Gazneliler
III. Karahanlılar
Yukarıdaki türk devletlerinden hangileri İslam halifesini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtarmıştır?
I.     İlk sigorta sisteminin uygulanması
II.   Kervansarayların yapılması
III. Gümrük vergilerinin düşürülmesi
Yukarıdakilerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'nde ticaret geliştirmek için alınan tedbirler arasında gösterilebilmektedir?
I.     Karahanlılar
II.   Memlükler
III. Büyük Selçuklu Devleti
Yukarıdaki türk-İslam devletlerinin hangilerinde milli özellik ön plandadır?
I.     Hassa Ordusu
II.    İkta Ordusu
III.  Bağlı Beylik ve Devlet Askerleri
IV.  Donanma
Yukarıdaki ordu bölümlerinden hangileri Anadolu ve Büyük Selçuklu Devletlerinin her ikisinde de yer almaktadır?
Posted Under

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.