AdBlock Detected

Bir reklam engelleyici kullanıyorsunuz gibi görünüyor!

Ekibimiz bu web sitesinde kaliteli içerik üretmek için gerçekten çok çalışıyor ve reklam engellemeyi etkinleştirdiğinizi fark ettik. Reklam engelleyiciyi kapatarak içerik üretmeye devam etmemize destek olabilirsiniz.

Yediiklim 2022 Tg1 GyGk

Yediiklim 2022 Tg1 GyGk

1. 
Aşağıdaki cümlede altı çizili sözle, sözü edilen şairlerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Şair şiir yazar çünkü bunları başkalarının okumasını ister. Başkalarının hayran olmasını ister. İstediği şey herkesin hayran olacağı bir güzellik abidesi bırakmaktır. Şairliğin gereklerini yerine getirdikten sonra hayat sahnesinden çekilmiş birçok şair vardır ki şiirleri o sahneden hâlâ bizlere bir şevler söylemektedir.

2. 
Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Batı kültürünü almış genç sanatçılar yeni düşünceleri ve yaşantıları anlatmaya başlamışlar, geleneksel divan edebiyatının -— kanısına varmışlar, —- meydana getirmişlerdir.

3. 
Bir sanatçının kendini tanıttığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır?

(I) Gözlemlediğim ve duyduğum kadarıyla insanlar beni komik, otoriter, yaratıcı buluyor.
(II) Ayrıca onlar beni sade, doğru, yanlış, duygusal, hissiz ve aklınıza gelebilecek tüm olguların uç türevlerine yakıştırıyor.
(III) Ben kısaca “dengesiz” olduğuma inanıyorum.
(IV) Tek bildiğim, görsel sanatları gözlerimi açtığım günden beri büyük bir aşkla sevdiğimdir.
(V) Ankara’dan İstanbul’a gelişim de uzun
süre aynı yolları paylaştığım dostum ve mentorüm Mehmet Turgut sayesinde oldu.

4. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

(I) Kimi kanallar, bizim çocukluğumuzda ilköğretimde yaptığımız yıl sonu okul gösterilerine benziyor.
(II) Yarışmalar, sorular, her şey çok uyduruk.
(III) Yarışmacılara, “Gece üstünde yattığımız şeye
ne denir?” gibi sorular soruyorlar.
(IV) Ne acı ki yarışmacı da yanıtını bilemiyor.
(V) Bence nedeni
kanalların reyting kaygısı.
(VI) Ama bizim için kaygılanan hiç kimse yok.

5. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

6. 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde " " içerisindeki sözcük yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

7. 
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

Gerçeği söylemek gerekirse benzersizdi Afrikalı şarkıcı. Sesinde hem muhalif bir tavır hem özgür
bir yaşam barındırırdı. Sekiz yıl önceki ölümü büyük bir boşluk bıraktı. Güneşin üzerimizden ışınlarını
uzun süre çekmeyeceğini, yarının bulutsuz geçeceğini fısıldayan şarkıları unutulmazlar arasında
yerlerini almıştır. Dolunayın altındaki bunaltıcı 12 Temmuz akşamında, hayranları ve caz meraklıları
gerçeği söylemek için toplanmıştı.

8. 

9. 
Bu parçayla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Her yer kekik kokusuyla dolmuştu bir anda. Bir bal arısı vızıldayarak geldi, kendini tahta çitlerin yanındaki çiçeklerin üzerine bırakıverdi. Kanatları oldukça büyüktü. Orada, çiçeğin üzerinde, ileri geri sallanarak soluklanıyordu.

10. 
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangilerinin öznesi sıfat tamlamasından olusmamaktadır?

(I) Çevremizde bolca bulunan malzemelerden üretilecek ve bir önceki nesle göre iki kat fazla enerji depolama kapasitesine sahip yeni bir alüminyum pil, üretim maliyetini düşürmeyi ve çevreye daha az zarar vermeyi hedefliyor.
(II) Yeni piller bu nedenle büyük çaplı uygulamalarda, örneğin Güneş ve rüzgâr enerjisinin depolanmasında da kullanılabilecek.
(III) Alüminyum pil teknolojisini kullanmanın bir dizi avantajı bulunuyor.
(IV) Bunlar arasında teorik olarak daha yüksek enerji kapasitesi ve sanayide hâlihazırda bunları üretmek için gerekli altyapının var olması var.
(V) Günümüzün lityum iyon pilleri ile kıyaslandığında, araştırmacıların getirdiği bu yeni konsept gözle görünür bir mahiyet avantajı sağlayacak gibi görünüyor.

11. 
Bu parçada numaralanmış fiilimsiler tür bakımından ikişerli gruplandırdığında hangisi dışarıda kalır?

12. 
Aşağıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturulacak biçimde sıralandığında hangisi sonuncu olur?

I. Çocukların okul sürecinde gelişen insan hakları kavramı, toplumun şekillenmesinde önemli bir etkendir.
II. Bu zaman içerisinde ister dersine girmiş olsun, ister girmemiş olsun okulda gördükleri öğretmenleri kendilerine model edinirler ve onlar gibi davranmaya çalışırlar.
III. Bu sebeple çocuklarımızı yetiştirecek olan öğretmenlerin demokratik değerleri benimsemiş, insan hakları kavramına ve eğitimine yönelik olumlu tutumlara sahip olmaları beklenmektedir.
IV. İnsan hakları konusunda farklı görüş ve uygulamalar olsa da bu hakların uygulanabilirliğinin sağlanması adına bireysel ve toplumsal, ulusal ve uluslararası alanda tüm insanların eğitilmesi insani bir sorumluluktur.
V. Çocuklar gün içerisindeki zamanlarının çoğunu okul ve sınıf ortamında geçirirler.

13. 
Numaralanmış cümlelerin veya sözlerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekmektedir?

I. Bir davranış bağımlılığı olan alışveriş bağımlılığının kişilerin kontrol etmekte güçlük çektiği ve içten gelen dürtülere bağlı olan depresyon, anksiyete gibi psikolojik semptomlarla ilişkilendirilir.
II. Ailenin, internetin, kredi kartı kullanımının, sosyal çevrenin, artan reklamlar ve gelişen pazarlama imkânlarının da etkilerinin olduğu görülmektedir.
III. Alışveriş bağımlılığında sadece kişisel nedenler etkili değildir.
IV. Bu ilişki, ciddi bir bağımlılık türü olduğunu göstermektedir.
V. Alışveriş bağımlılığı belli kuramlar çerçevesinde farklı tanımlamalara sahiptir.

14. 
Bu parçada geçen altı çizili sözle sanatçının hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?

Külebi'nin şiiri bütünseldir, belleğinizde seçme mısralar kalabilir ama şiirsel öz bütüne yayılmıştır. Şiirin, aza indirgeme sanatı olduğunu iyi bilir. Daha ilk şiirinde ustalığını belli etmiştir. Değişimlerin şairi değildir. O, kendi şiirini bulduğuna inanmış, hep o şiiri yazmıştır. Kimseden etkilenmeden edebiyatımıza yeni bir soluk getirmiştir.

15. 
Bu parçada geçen altı çizili sözle sanatçının hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?

(1) Flayvanların doğal afetleri önceden sezinlediği düşüncesinin binlerce yıllık bir tarihi var.
(II) Şöyle geçmişe baktığımızda kayıtlara geçmiş bazı örnekleri de yok değil.
(III) 2004’te gerçekleşen Hint Okyanusu depremi ve ardından gelen tsunami öncesi fil ve bufalo gibi hayvanların rahatsız olup yüksek rakımlı topraklara kaçtığı rapor edilmişti.
(IV) Benzer bir durum 2009 İtalya depremi öncesi kurbağa ile dolu bir gölde de yaşandı.
(V) 1997’de California Üniversitesinden araştırmacılar fillerin diğer fillerin ayak seslerini 48 kilometre öteden duyabildiklerini açıkladılar.

16. 
(1) Flayvanların doğal afetleri önceden sezinlediği düşüncesinin binlerce yıllık bir tarihi var. <br />(II) Şöyle geçmişe baktığımızda kayıtlara geçmiş bazı örnekleri de yok değil. <br />(III) 2004’te gerçekleşen Hint Okyanusu depremi ve ardından gelen tsunami öncesi fil ve bufalo gibi hayvanların rahatsız olup yüksek rakımlı topraklara kaçtığı rapor edilmişti. <br />(IV) Benzer bir durum 2009 İtalya depremi öncesi kurbağa ile dolu bir gölde de yaşandı. <br />(V) 1997’de California Üniversitesinden araştırmacılar fillerin diğer fillerin ayak seslerini 48 kilometre öteden duyabildiklerini açıkladılar.

(1) Flayvanların doğal afetleri önceden sezinlediği düşüncesinin binlerce yıllık bir tarihi var.
(II) Şöyle geçmişe baktığımızda kayıtlara geçmiş bazı örnekleri de yok değil.
(III) 2004’te gerçekleşen Hint Okyanusu depremi ve ardından gelen tsunami öncesi fil ve bufalo gibi hayvanların rahatsız olup yüksek rakımlı topraklara kaçtığı rapor edilmişti.
(IV) Benzer bir durum 2009 İtalya depremi öncesi kurbağa ile dolu bir gölde de yaşandı.
(V) 1997’de California Üniversitesinden araştırmacılar fillerin diğer fillerin ayak seslerini 48 kilometre öteden duyabildiklerini açıkladılar.

17. 
Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

1960’larda popülerliği artmaya başlayan plastikler artık hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır.
(I) Taşımacılık, sağlık ve inşaat sektörü başta olmak üzere hayatımızın her noktasını yeniden şekillendirdiler.
(II) Bu plastiklerin bir başka özellikleri ise kalıcı bir “kirletici” olarak hayatlarını sürdürüyor olmaları.
(III) Her yıl Dünya’nın okyanuslarına 8 milyar ton plastik atık karışıyor.
(IV) Hükümetler ve özel firmalar bu tehlikenin farkında ve harekete geçmeye başladılar.
(V) Califomia’nm 2014’te plastik poşetleri eyalet genelinde yasaklamasından sonra bu trendi izleyen birçok şehir oldu.
(VI) Kenya’da bu nedenle bir yaşına giren plastik kullanımını para ve hapis cezası ile cezalandıran kanun öyle başarılı oldu ki diğer Afrika ülkeleri de benzer kanun teklifleri hazırlamaya başladı.

18. 
Bu parçaya göre bilimsel teori ve keşifleri diğerlerinden ayıran özellik olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Kopernik’in “güneş merkezli evren” modeline benzer görüşleri, Aristarkus ve Biruni gibi düşünürler ondan yüzyıllar önce dile getirmişlerdir. Fakat Kopernik’in onlardan farkı, evren ile ilgili gözlemlerini, iddiasını destekleyecek şekilde yayın hâline getirmiş olmasıdır. O, gözlemlerini, başkalarının da tekrarlayabileceği şekilde tasnif etmiş ve delillerini ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Türk düşünürü Akşemseddin ve birçok Yunan düşünürü “mikrop” türünden bir varlığın olabileceğini dile getirmelerine karşılık mikrobun varlığını ve özelliklerini şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlayan kişi Pasteur’dür. Çünkü Pasteur dışındaki düşünürler, mikroorganizmaların varlığını kanıtlayabilecek çalışmalar ve tekrar edilebilir kontrollü deneyler yapmamış, sadece bunların var olabileceklerinden ! söz etmişlerdir.

19. 
Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

Güzellik yarışmalarında birincinin nasıl seçildiği zihnimi her zaman kurcalamıştır. Yarışmalara hile karıştırılıp karıştırılmadığını merak ettiğimden değil, aynı anda herkesin beğenebileceği birinin hangi ortaklaşa duyguyla tespit edilmiş olabileceğine karşı duyduğum hayranlıktan.

20. 
Bu parçada şairin sanat anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

“Pencereden bakınca toprak ve ağaç görünmeli. Hava tertemizdir, yakınlarda sağlıklı bir dere akmaktadır. insan, tabiattaki insan ve eşya dengesine bakarak ve inanç içinde yastığa başını emniyetle koyar. Orada kader rahatsızlık vermez. Tabiata yakın olmanın verdiği uyumda kâbus dağıtıcı bir güç bulunur.”

20 Haziran 2024 doğru cevabınız bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.